Trống trường

    Trống trường học

    Kích thước : Đường kính 32cm, 36cm, 40cm, 44cm, 46cm, 48cm, 52cm, 60cm, 80cm, 100cm )
    Xuất xứ :Thành An

    Giá : Liên Hệ